Vaasan Mielenterveystoiminnan tuki r.y. on mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien yhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus on yhdistää ja aktivoida Vaasan ja sen lähialueiden mielenterveyskuntoutujia ja mielenterveysasioista kiinnostuneita, sekä kehittää mielenterveyspalveluja.

Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa, harrastustoimintaa, retkiä ja matkoja.

Nykyinen yhdistys on toiminut vuodesta 1998. Yhdistys on Mielenterveyden Keskusliiton alainen paikallisyhdistys.